Konkurs ekologiczny „Ja i moja planeta”

05/04/2018 Aktualności

Dnia 28 marca  został przeprowadzony w klasach I-III Szkoły Podstawowej konkurs ekologiczny „Ja i moja planeta”. Każdą klasę reprezentował 2-osobowy zespół a sam konkurs przebiegał w dwóch etapach.

Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu. Wszystkie zespoły z odpowiednią ilością punktów przechodziły do drugiego etapu. 

W drugim etapie zespoły miały następujące zadania: rozwiązywanie krzyżówek, uzupełnianie zdań, odpowiadanie na wylosowane pytania, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej oraz dokańczanie przysłów.

Wszyscy uczniowie wykazali się bogatą wiedzą ekologiczną. Zwycięski zespół to klasa IIIc, która zajęła I miejsce. II miejsce zdobył zespół klasy IIIa, a na trzecim miejscu znalazł się zespół klasy IIa. 

Zespoły zostały nagrodzone dyplomami, książkami o tematyce przyrodniczej oraz innymi nagrodami rzeczowymi.

Organizatorami konkursu były p. Małgorzata Jelonek oraz p. Dorota Sas. 

Podziel się na: