Miesięczne archiwa Wrzesień 2018

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

28/09/2018 Aktualności

Wszystkie informacje na temat zasad organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 znajdują się na stronie Kuratorium w Katowicach:

www.kuratorium.katowice.pl

Więcej...

Egzamin gimnazjalny i ósmoklasity

13/09/2018 Aktualności

Informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego OKE Jaworzno

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty OKE Jaworzno

Więcej...

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04/09/2018 Aktualności

3 września po wakacyjnej przerwie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni rozpoczęli kolejny rok szkolny 2018/2019. Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 Msza Święta odprawiona w hali sportowej, podczas której wprowadzony został Poczet Sztandarowy.

Więcej...

PROJEKT „POMAGAMY NAJSŁABSZYM”

01/09/2018 Aktualności

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Termin rekrutacji: 3-7 wrzesień 2018 r. – nabór uzupełniający

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu: 10 września 2018r.

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin naboru można pobrać w sekretariacie szkoły lub załącznikach poniżej.

Więcej...