KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych –  września 2017r. 
  2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2017r.
  3. Ferie zimowe –  29 stycznia – 11 lutego 2018r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna – 29 marca – 03 kwietnia 2018r.
  5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 18 – 20 kwietnia 2018r.
  6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 22 czerwca 2018r.
  7. Ferie letnie – 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

SZKOŁA PODSTAWOWA:

13.10.2017 (pt) – Dzień Edukacji Narodowej
22.12.2017 (pt) 
30.04.2018 ( pn)
02.05.2018 ( śr) 
04.05.2018 ( pt)

GIMNAZJUM:

13.10.2017 (pt) – Dzień Edukacji Narodowej
22.12.2017 (pt) 
18.04.2018 (śr) – egzamin gim.
19.04.2018 (czw) – egzamin gim.
20.04.2018 (pt) – egzamin gim.
30.04.2018 ( pn)
02.05.2018 ( śr) 
04.05.2018 ( pt)

Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

20.09.2017r. – godz. 16:30 I-III SP; godz. 17:00 IV-VII SP; II-III Gimnazjum – zebranie organizacyjne

18.10.2017r. – 16:30 – 17:30 – konsultacje (aktualne problemy dydaktyczno-wychowawcze)

22.11.2017r. – godz. 16:00 I-III SP; godz. 16:30 IV-VI SP; godz. 17:15 kl. VII SP oraz II-III Gimnazjum – wywiadówka

20.12.2017r. – 16:30 – 17:30 – konsultacje (poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania)

24.01.2018r. – godz. 16:00 I-III SP; godz. 16:30 IV-VI SP; godz. 17:15 kl. VII SP oraz II-III Gimnazjum – wywiadówka (ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr)

21.03.2018r. (zmiana terminu zebrania na 22.03.2018r.)–  godz. 16:00 I-III SP; godz. 16:30 IV-VI SP; godz. 17:15 kl. VII SP oraz II-III Gimnazjum – wywiadówka (kl. III Gimnazjum – informacja na temat sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacja egzaminu gimnazjalnego)

16.05.2018r. –  godz. 16:00 I-III SP; godz. 16:30 IV-VI SP; godz. 17:15 kl. VII SP oraz II-III Gimnazjum – wywiadówka (poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania)

Podziel się na: