Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący – p. Mariusz Chęciński
Zastępca – p. Joanna Krawczyk
Sekretarz – p. Danuta Soluch
Skarbnik – p. Alicja Mika

Podziel się na: