Samorząd szkolny

 Bez komentarzy

Przewodniczący szkoły:
Natalia Radzioch IIIB

Z-ca przewodniczącego:
Krzysztof Huptas VIIb

Skarbnik, sekretarz:
Weronika Jędrak IIB

Skład uzupełniający:

Piekarczyk Kamil II A
Bolewska Nel II B
Galiczak Katarzyna II B
Janik Dominik III B
Knopik Mateusz IIIB
Wystalska Marta VI a
Galiczak Hanna VI a
Wystalski Piotr II A
Tomzińska Gabriela IV b
Mićka Beata VI b
Matyja Milena IV b
Ćwieląg Emilia V a
Krawczyk Nikola V a
Matuszczyk Dominika VII a
Kauf Nikolas VII a
Antczak Laura IV a
Cioch Daria IV a
Głuch Mateusz VII b
Zabawa Patryk VII b

Opiekunowie samorządu:
Katarzyna Borecka
Wioletta Kandora
Ewa Pilarz

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
 Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych
i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

 • Rozwijanie samorządności:
  1. Opracowywanie planu pracy SU
  2.      Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej.
  4.      Wybory do Rady SU.
  5.      Opiniowanie dokumentów szkolnych.
  6.      Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach.
  7.      Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
  8.      Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.
  9.  Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, losowanie „Szczęśliwego Numerka”.
 • Akcje charytatywne
  – Włączenie się do akcji „Góra Grosza”
  – Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska
  – Sprzątanie Świata
 • Obchody rocznic narodowych (udział w uroczystościach szkolnych z okazji Odzyskania Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Dzień Patronki – M. Koniopnicka))
 • Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

Dzień Chłopaka
Dzień Edukacji Narodowej
Mikołajki
Walentynki – poczta walentynkowa
Karnawał
Dzień Kobiet
Pierwszy Dzień Wiosny
Dzień Dziecka – Festyn Rodzinny

 

 

Podziel się na: