prawa dziecka otagowane

PRAWA DZIECKA

13/09/2016 Aktualności

,, Dziecko to także człowiek, tylko że jeszcze mały…” Janusz Korczak

            Mały człowiek, podobnie jak jego odpowiednik, osoba dorosła jest właścicielem określonych praw oraz wolności. Są one wynikiem godności człowieka zwanej człowieczeństwem. Podstawą praw człowieka jest równość oraz wolność. Równość oznacza to, że każdy człowiek ma takie sama prawa i wszędzie ma być traktowany tak samo, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Z kolei wolność oznacza, że człowiek nie jest niczyją własnością, posiada wolną wolę, sam podejmuje decyzje oraz świadomie ponosi ich konsekwencje.

Więcej...