projekt unijny otagowane

PROJEKT „POMAGAMY NAJSŁABSZYM”

01/09/2018 Aktualności

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Termin rekrutacji: 3-7 wrzesień 2018 r. – nabór uzupełniający

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu: 10 września 2018r.

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin naboru można pobrać w sekretariacie szkoły lub załącznikach poniżej.

Więcej...