projekt unijny otagowane

Projekt unijny

20/04/2018 Aktualności

Gmina Przystajń realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – Pomagamy najsłabszym

 

Więcej...

PROJEKT „POMAGAMY NAJSŁABSZYM”

09/02/2018 Aktualności

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:

Więcej...