Zbiory

Rejestr zbiorów Danych Osobowych                
 
Link do informacji znajdujących się w rejestrze Nazwa Zbioru Danych Osobowych  
ZDO1 Księga Uczniów – Zbiór danych o uczniach
Księga Ewidencji – zbiór danych o uczniach
Obowiązek Szkolny
 
ZDO2 Dziennik lekcyjny – Dokumentacja przebiegu nauczania w danym roku szkolnym ( w tym Wnioski rodziców o naukę religii i etyki, przetwarzanie danych oraz zgody rodziców  
ZDO3 Arkusz Ocen – dokumentacja wyników nauczania ucznia w poszczególnych latach  
ZDO4 Ewidencja świadectw szkolnych  
ZDO5 Ewidencja legitymacji szkolnych  
ZDO6 Księga arkuszy ocen – zbiór arkuszy ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę  
ZDO7 Księgi druków ścisłego zarachowania ( w tym wydawanie karty rowerowej  
ZDO8 Protokoły Rady Pedagogicznej –
Protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej
 
ZDO9 Ewidencja wejść do szkoły  
ZDO10 Wyprawka szkolna  
ZDO11 Biblioteka  
ZDO12 Dziennik Pedagoga – Dziennik zawiera informacje o dzieciach zakwalifikowanych do różnych form pomocy  
ZDO13 Dokumentacja Pedagoga – Dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga  
ZDO14 Karty zdrowia ucznia  
ZDO15 Lista uczestników wycieczek  
ZDO16 Ubezpieczenie uczniów  
ZDO17 Dokumentacja wypadków uczniów – Informacje o wypadkach uczniów  
ZDO18 Opinie i Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
ZDO19 Dokumentacja archiwalna  
ZDO20 Dziennik zajęć pozalekcyjnych  
ZDO21 Zgody na przetwarzanie danych osobowych      
ZDO22 Akta osobowe-zbiór pracowników      
ZDO23 Rejestr wydanych legitymacji służbowych dla nauczycieli      
ZDO24 Listy obecności pracowników niebędącymi nauczycielami        
ZDO25 System Informacji Oświatowej
Zbiór zawiera informacje o nauczycielach i uczniach szkoły
 
ZDO26 Komisja Socjalna – Świadczenia dla pracowników i emerytów   
ZDO27 Dokumentacja wypadków pracowników – Informacje o wypadkach pracowników  
ZDO28 Umowy zlecenia  
ZDO29 Dziennik Świetlicy szkolnej  
ZDO30 Książka korespondencji  
ZDO31 Awans Zawodowy  
ZDO32 Międzyszkolne konkursy i zawody sportowe  
ZDO33 Zamówienia publiczne  
     
 
Podziel się na: