OGŁOSZENIE

5 kwietnia 2019

Dyrektor szkoły informuje, iż w przypadku braku porozumienia między związkami zawodowymi a rządem od 08.04.2019 r. (poniedziałek) do odwołania w Szkole Podstawowej w Przystajni planowany jest strajk nauczycieli.

Rodzice uczniów proszeni są o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie. W szczególnych przypadkach, kiedy rodzice nie będą mogli zapewnić opieki dzieciom, szkoła dołoży starań, aby w miarę możliwości uczniowie mogli skorzystać z takiej opieki w szkole. W czasie planowanego strajku obowiązki służbowe będą wykonywać dyrekcja szkoły, pracownicy administracji i obsługi, a także ci nauczyciele, którzy nie podejmą strajku. W poniedziałek 08.04.2019 r. w godzinach porannych wiadomo będzie, ilu nauczycieli przystąpi do planowanego strajku i czy możliwe będzie zorganizowanie przez dyrektora szkoły zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 10.04-12.04.2019 r. odbędzie się w szkole egzamin gimnazjalny, a w dniach 15.04-17.04.2019 r.odbędzie się egzamin ósmoklasisty.W przypadku zakończenia akcji strajkowej zajęcia w wyżej wymienionych dniach będą realizowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Przywóz i odwóz uczniów podczas egzaminów odbędzie się według przygotowanego i przedstawionego na zebraniach z Rodzicami harmonogramu.

Prosimy Rodziców o opiekę nad swoimi dziećmi w dniach, w których planowany jest strajk.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przystajni
                                                                                                 mgr Monika Rabenda

DOSTĘPNOŚĆ