Rozkład jazdy autobusów szkolnych 01.09.2020 r.

27 sierpnia 2020

Rozkład jazdy autobusów szkolnych 01.09.2020 r.

Przywóz uczniów między 7.00 a 8.00 według harmonogramu dowożenia uczniów.

Odwóz uczniów rozpocznie się  o godzinie 9.00

  • autobus- trasa VII

Przystajń szkoła – Brzeziny – Wrzosy – Bór Zajaciński (szkoła) – Brzeziny – Wrzosy -Wilcza Góra, – Bór Zajaciński (szkoła) –Dąbrowa -Kamińsko- Ługi Radły – Przystajń.

  • autobus – trasa VIII

Przystajń szkoła – Przystajń ul. Słoneczna- Mrówczak – Michalinów-Podłęże Szlacheckie- Szkoła Przystajń

Szkoła Podstawowa Przystajń – Kuźnica Stara- Kostrzyna- Mrówczak n.ż.- Przystajń szkoła.  

  • gimbus

Przystajń szkoła- Antonów – Kuźnica Nowa – Podłęże Szlacheckie od strony Kuźnicy Nowej – Szkoła Podstawowa Przystajń

Szkoła Podstawowa Przystajń – Galińskie  – Stany – Górki – Przystajń szkoła – Bagna.

Ważne !!!

W czasie dowozów do i ze szkoły obowiązuje zakrywanie nos i ust.

DOSTĘPNOŚĆ