bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Witamy na stronie BIP Szko?y Podstawowej w Przystajni

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – to ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udost?pniania informacji publicznej. Dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem za?atwienia okre?lonej sprawy wej?cie na stron? BIP danego podmiotu jest cz?sto optymalnym sposobem zdobycia tego rodzaju informacji.

Aktualności

Witamy na stronie BIP Szko?y Podstawowej w Przystajni

15.03.2015

Witamy na stronie BIP Szko?y Podstawowej w PrzystajniOpublikował: Bartek Antczak
Publikacja dnia: 12.02.2018
Podpisał: Sebastian B?aszczykiewicz
Dokument z dnia: 15.03.2015
Dokument oglądany razy: 9 671