Uwaga! Nauczanie w trybie zdalnym

24 października 2020

Zdalne nauczanie informacje dla rodziców i uczniów.

W związku z zawieszeniem na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów  klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Przystajni od poniedziałku (26.10.2020r) realizowane będą zajęcia w formie zdalnej.

Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

W związku z powyższym informujemy rodziców i uczniów, iż na okres 26.10 – 08.11 ustala się:

 • KLASY I -III

  1. Klasy 1-3 realizują nauczanie stacjonarne w szkole.

  2. Świetlica szkolna funkcjonuje od 7.00 do 16.00 dla klas 1-3, bez zmian.

  3. Stołówka szkolna zapewnia obiady dla dzieci klas 1-3, bez zmian.

  4. Przywozy do szkoły pozostają bez zmian.

Odwozy – TYLKO po 5 godzinie lekcyjnej. Szkołą nie organizuje uczniom zajęć od 6 godziny lekcyjnej.

 • KLASY IV – VIII
 • Klasy 4-8 uczestniczą w lekcjach na odległość/nauczanie zdalne.

  2. Nauka na odległość odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz aplikacji Office 365, a zwłaszcza Teams.

  3. Do kontaktu mejlowego z nauczycielem zachęcamy uczniów aby korzystali z ich kont pocztowych w Outlook/Offfice 365.

  4. Szczegółowe wytyczne zostaną przedstawione w poniedziałek. Do tego czasu organizacja nauki przebiega  zgodnie z planem lekcji (w proporcjach około 50% czasu pracy ucznia odbywa się online).  Pozostały czas pracy, to zlecona przez nauczyciela  praca z książką/zeszytem ćwiczeń.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne
Accessibility