SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej w Przystajni

Przystajń, ul. Szkolna 9

[email protected]

(+34) 319 12 01

godlo Polski

Kalendarium


wtorek, 24.11.2020

Statystyki


Odwiedziło nas: 519511

Do końca roku: dni

Pogoda


Lekkie zachmurzenie

Temperatura: 2.22℃

Ciśnienie: 1025 hPa

25 listopada przypada Światowy Dzień Pluszowego Misia – ulubionej zabawki nie tylko dzieci. Bardzo dziękujemy za to, że zechcieliście pokazać światu swojego pluszowego przyjaciela. Klikając na poniższy link można obejrzeć galerię ze zdjęciami misiów. https://drive.google.com/drive/folders/1eCCVqYUuUmLmylPHNDEFWe6mpsQ0hwAW?usp=sharing

24 listopada 2020

Czytaj więcej

W związku z nadchodzącym „Dniem Życzliwości i Pozdrowień” przypadającym21.11.2020 r., zapraszamy do udziału w przesłaniu życzliwych pozdrowień dla kolegów, koleżanek, pracowników szkoły. Adres do przesłania: [email protected] do dnia 22.11.2020 r. godz. 24.00 (niedziela). Najmilsze i najciekawsze pozdrowienia będą umieszczonena „tablicy […]

22 listopada 2020

Czytaj więcej

11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. 10 listopada 2020 roku społeczność Szkoły […]

11 listopada 2020

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajniz dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie obowiązywania nauki zdalnej Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w […]

9 listopada 2020

Czytaj więcej

Do dnia 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych w Szkole Podstawowej w Przystajni. Od dnia 9 do 29 listopada nasza szkoła, tak jak wszystkie jednostki systemu oświaty zostaje zamknięta. Oznacza to, że w tym okresie nie będą odbywały się […]

6 listopada 2020

Czytaj więcej

Poniżej Prezentujemy plan dyżurów pedagoga i psychologa szkolnego począwszy od dnia 10.11.2020r. PSYCHOLOG – czwartek w godzinach 9:00 – 12:00 tel. 516027400 email: [email protected] PEDAGOG – wtorek i piątek w godzinach 9:00 – 12:00 tel. 516027400 email: [email protected]

6 listopada 2020

Czytaj więcej

Zapraszamy do wzięcia udziałuw X Powiatowym Konkursie Komputerowym„Pocztówka Świąteczna” Więcej informacji w REGULAMINIE

4 listopada 2020

Czytaj więcej

Wdrożenie usługi Office 365W naszej szkole kładziemy nacisk na rozwój, ewaluację i dostosowanie naszej placówki do technologicznych innowacji. Szczególnie ważne, wraz z wprowadzaniem nowych technologii, staje się zagwarantowanie bezpieczeństwa w korzystaniu z cyfrowych usług wszystkim użytkownikom.Po wprowadzeniu dziennika elektronicznego, nadszedł […]

2 listopada 2020

Czytaj więcej

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego […]

26 października 2020

Czytaj więcej

Zdalne nauczanie informacje dla rodziców i uczniów. W związku z zawieszeniem na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów  klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Przystajni od poniedziałku (26.10.2020r) realizowane będą zajęcia w formie zdalnej. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek […]

24 października 2020

Czytaj więcej

1. Informuj zawsze rodziców lub opiekunów – gdzie wychodzisz, z kim i kiedy wrócisz.2. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.3. Bądź nieufny wobec osób nieznanych, nie oddalaj się z […]

28 września 2020

Czytaj więcej

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty OKE Jaworzno Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku. Egzamin ósmoklasisty: Termin główny […]

24 września 2020

Czytaj więcej

Wszystkie informacje na temat zasad organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się na stronach Kuratorium w Katowicach pod poniższymi linkami: kuratorium: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-woj-slaskiego-w-roku-szkolnym-2020-2021/ informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych:http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/09/informacje-2020_21.pdf zasady organizacji konkursów przedmiotowych: […]

24 września 2020

Czytaj więcej

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa organizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz żywienia zbiorowego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. (opublikowane 13 i 14.08.2020 r.): w sprawie czasowego […]

31 sierpnia 2020

Czytaj więcej

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka. Jeżeli zaobserwujesz u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną (w tym: kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utratę węchu […]

31 sierpnia 2020

Czytaj więcej

Szanowni Rodzice, przypominamy, iż ubezpieczenie bieżące jest ważne do dnia 31 sierpnia 2020 r. W związku z powyższym informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza […]

27 sierpnia 2020

Czytaj więcej

Harmonogram dowożenia uczniów  w Szkole Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Przystajni ważny od 01.09.2020r. Przywóz uczniów między  7.00- 8.00  autobus – trasa I Przystajń szkoła   6.40- Brzeziny 6.44- Wilcza Góra 6.46 –Brzeziny I 6.51 – Brzeziny II 6.53Brzeziny 6.55- Wrzosy […]

27 sierpnia 2020

Czytaj więcej

Projekt pn. „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni” na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji […]

5 czerwca 2020

Czytaj więcej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni, informuje że od dnia 18 maja 2020 r. prowadzone są na terenie szkoły zajęcia rewalidacyjne. Od dnia 25 maja br. organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III w świetlicy szkolnej w […]

22 maja 2020

Czytaj więcej

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna doc pdf Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole doc pdf Rekomendacje GIS – zajecia rewalidacyjne doc pdf

15 maja 2020

Czytaj więcej

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Kuratotium Oświaty: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/dane-osobowe-bezpieczne-podczas-zdalnego-nauczania/ Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą zdalnego nauczania:KLAUZULA […]

1 kwietnia 2020

Czytaj więcej

Informacja dla uczniów i rodziców w sprawie zasad kształcenia na odległość obowiązujących w Szkole Podstawowej w Przystajni na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 4/2020 Drodzy Uczniowie oraz Szanowni Rodzice, W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z ogłoszeniem stanu epidemicznego w […]

24 marca 2020

Czytaj więcej

Zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej w Przystajni Na podstawie: Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 4/2020 PODSTAWOWE INFORMACJE O KSZTAŁCENIU ZDALNYM Kto organizuje pracę ucznia uczącego się zdalnie? Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni […]

24 marca 2020

Czytaj więcej

Projekt pn. „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej […]

7 stycznia 2020

Czytaj więcej
Accessibility