Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni

Statut

zal1– WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
zal2– PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
zal3– REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
zal4– REGULAMIN UCZNIA
zal5– REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ
zal6– REGULAMIN BIBLIOTEKI
zal7– REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
zal8– ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
zal9– POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
zal10– ZASADY ORGANIZACJI PRZERW
zal11– ZADANIA I KOMPETENCJE KIEROWNICTWA SZKOŁY
zal12– CEREMONIAŁ SZKOLNY
zal13– ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

Accessibility