DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W AKCJI 🙂 Nasza szkoła zgromadziła 400 kg materiału , który 31 maja został przekazany do utylizacji. Serdecznie Dziękujemy ! Opiekunowie SKE

31 maja 2021

Czytaj więcej

II Gminny Konkurs Ortograficzny pod honorowym patronatem Wójta Gminy Przystajń odbył się 21 maja 2021 roku. Wzięli w nim udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przystajni oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.  Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: kategoria klas […]

31 maja 2021

Czytaj więcej

Wyniki konkursu “Matematyka wokół nas w ujęciu fotograficznym ucznia”  W kategorii klas I-III SP  I miejsce  – Judyta Grzesiak SP Przystajń  II miejsce – Adam Pasternak SP Węglowice  III miejsce – Karolina Kiepura SP Wręczyca Wielka  Wyróżnienie: Franciszek Hyra SP Przystajń  W kategorii klas IV – VI SP  […]

18 maja 2021

Czytaj więcej

Świetliczanki w wianuszkach wykonanych przez panie ze świetlicy 🙂

18 maja 2021

Czytaj więcej

Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. […]

18 maja 2021

Czytaj więcej

Przebieg egzaminu ósmoklasisty w dniach 25 – 27 maja 2021 roku Już w przyszłym tygodniu czekają nas 3 dni, w trakcie których nasi ósmoklasiści zmagać będą się z szeregiem zadań egzaminacyjnych. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi […]

18 maja 2021

Czytaj więcej

Zachęcamy do zapoznania się z:„Informatorem o szkołach kształcących w zawodach…”, Strona skierowana jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia. Informator znajduje się na stronie RODN […]

13 maja 2021

Czytaj więcej
Accessibility