Z inicjatywny Stowarzyszenia Rodziców „Nasze Dzieci” oraz Rady Rodziców powstał projekt promujący aktywne wakacje w gminie Przystajń. Pierwszym przedsięwzięciem w okresie ferii letnich do którego zaprosiliśmy uczniów Naszej Szkoły wraz z rodzicami był spływ kajakowy. Odbył się on 27 lipca […]

30 lipca 2019

Czytaj więcej

W naszej szkole realizowany jest projekt:„Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni” Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. […]

30 lipca 2019

Czytaj więcej

Witamy wakacyjnie! Z inicjatywny Stowarzyszenia Rodziców „Nasze Dzieci” oraz Rady Rodziców powstał projekt promujący aktywne wakacje w gminie Przystajń. Pierwszym przedsięwzięciem do którego chcieliśmy serdecznie zaprosić uczniów Naszej Szkoły wraz z rodzicami jest spływ kajakowy. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje: data […]

16 lipca 2019

Czytaj więcej
Accessibility