Przewodniczący szkoły:
Jagoda Wiśniewska VIIa

Z-ca przewodniczącego:

Opiekunowie samorządu:
Katarzyna Borecka
Wioletta Kandora
Katarzyna Pura

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2023/2024
 
 Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych
i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

 • Rozwijanie samorządności:
  1. Opracowywanie planu pracy SU
  2.      Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej.
  4.      Wybory do Rady SU.
  5.      Opiniowanie dokumentów szkolnych.
  6.      Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach.
  7.      Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
  8.      Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.
  9.  Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, losowanie „Szczęśliwego Numerka”.
 • Akcje charytatywne
  – Włączenie się do akcji „Góra Grosza”
  – Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska
  – Sprzątanie Świata
 • Obchody rocznic narodowych (udział w uroczystościach szkolnych z okazji Odzyskania Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Dzień Patronki – M. Konopnicka)
 • Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

Dzień Chłopaka
Dzień Edukacji Narodowej
Mikołajki
Walentynki – poczta walentynkowa
Karnawał
Dzień Kobiet
Pierwszy Dzień Wiosny
Dzień Dziecka – Festyn Rodzinny

 

 

Accessibility