Przewodniczący szkoły:
Nel Bolewska IIIB

Z-ca przewodniczącego:
Katarzyna Galiczak IIIb

Skład uzupełniający:

Drynda Klaudia III A
Jelonek Alicja IIIA
Tomalska Agnieszka IIIB
Świtalski Krystian VIIIa
Leśniak Karolina VIIIb
Małyska Kinga VIIIb
Wystalska Marta VII a
Mienkina Agata VII a
Dobosz Wiktor VIIb
Krawczyk Nikola VIa
Radzioch Malwina VIb
Cioch Daria Va
Matyja Milena Vb
Droś Angelika Vc
Ćwieląg Dorian IVa
Kotarska Dominika IVa
Janik Justyna IVb
Kapuścik Julia IVc
Kwiatkowska Nikola IVd

Opiekunowie samorządu:
Marzena Grajcar
Agnieszka Leśniak

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
 Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych
i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

 • Rozwijanie samorządności:
  1. Opracowywanie planu pracy SU
  2.      Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej.
  4.      Wybory do Rady SU.
  5.      Opiniowanie dokumentów szkolnych.
  6.      Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach.
  7.      Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
  8.      Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.
  9.  Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, losowanie „Szczęśliwego Numerka”.
 • Akcje charytatywne
  – Włączenie się do akcji „Góra Grosza”
  – Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska
  – Sprzątanie Świata
 • Obchody rocznic narodowych (udział w uroczystościach szkolnych z okazji Odzyskania Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Dzień Patronki – M. Koniopnicka))
 • Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

Dzień Chłopaka
Dzień Edukacji Narodowej
Mikołajki
Walentynki – poczta walentynkowa
Karnawał
Dzień Kobiet
Pierwszy Dzień Wiosny
Dzień Dziecka – Festyn Rodzinny

 

 

DOSTĘPNOŚĆ