Przewodniczący szkoły:
Angelika Droś VIc

Z-ca przewodniczącego:
Jakub Wręczycki VIIIb

Skład uzupełniający:

Wystalska Marta VIIIa
Mienkina Agata VIIIa
Dobosz Wiktor VIIIb
Krawczyk Nikola VIIa
Radzioch Malwina VIIb
Cioch Daria VIa
Matyja Milena VIb
Droś Angelika VIc
Ćwieląg Dorian Va
Kotarska Dominika Va
Janik Justyna Vb
Kapuścik Julia Vc
Kwiatkowska Nikola Vd

Opiekunowie samorządu:
Marzena Grajcar
Agnieszka Leśniak

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 
 Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych
i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

 • Rozwijanie samorządności:
  1. Opracowywanie planu pracy SU
  2.      Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej.
  4.      Wybory do Rady SU.
  5.      Opiniowanie dokumentów szkolnych.
  6.      Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach.
  7.      Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
  8.      Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.
  9.  Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków, losowanie „Szczęśliwego Numerka”.
 • Akcje charytatywne
  – Włączenie się do akcji „Góra Grosza”
  – Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska
  – Sprzątanie Świata
 • Obchody rocznic narodowych (udział w uroczystościach szkolnych z okazji Odzyskania Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Dzień Patronki – M. Koniopnicka))
 • Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

Dzień Chłopaka
Dzień Edukacji Narodowej
Mikołajki
Walentynki – poczta walentynkowa
Karnawał
Dzień Kobiet
Pierwszy Dzień Wiosny
Dzień Dziecka – Festyn Rodzinny

 

 

DOSTĘPNOŚĆ