Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ogłasza, iż od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny. Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

15 września 2020

Czytaj więcej

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa organizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz żywienia zbiorowego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. (opublikowane 13 i 14.08.2020 r.): w sprawie czasowego […]

31 sierpnia 2020

Czytaj więcej

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka. Jeżeli zaobserwujesz u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną (w tym: kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utratę węchu […]

31 sierpnia 2020

Czytaj więcej

Szanowni Rodzice, przypominamy, iż ubezpieczenie bieżące jest ważne do dnia 31 sierpnia 2020 r. W związku z powyższym informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza […]

27 sierpnia 2020

Czytaj więcej

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni zapraszają wszystkich uczniów na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które odbędzie się 1 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 8:00 dla klas II-VIII, o godzinie 10.00 dla klas pierwszych. Ze względu […]

27 sierpnia 2020

Czytaj więcej

Rozkład jazdy autobusów szkolnych 01.09.2020 r. Przywóz uczniów między 7.00 a 8.00 według harmonogramu dowożenia uczniów. Odwóz uczniów rozpocznie się  o godzinie 9.00 autobus- trasa VII Przystajń szkoła – Brzeziny – Wrzosy – Bór Zajaciński (szkoła) – Brzeziny – Wrzosy […]

27 sierpnia 2020

Czytaj więcej

Harmonogram dowożenia uczniów  w Szkole Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Przystajni ważny od 01.09.2020r. Przywóz uczniów między  7.00- 8.00  autobus – trasa I Przystajń szkoła   6.40- Brzeziny 6.44- Wilcza Góra 6.46 –Brzeziny I 6.51 – Brzeziny II 6.53Brzeziny 6.55- Wrzosy […]

27 sierpnia 2020

Czytaj więcej
DOSTĘPNOŚĆ