KategoriaGIMNAZJUM i klasy VII – VIII SP I miejsceMARTA LIZUREJ„Pierścień w poszukiwaniu formuły na miłość”GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI ADRIANNA ŚLUSARCZYK„Matematyczne piękno w architekturze”GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI KINGA GRAJCAR„Okno na świat”GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI II miejsceEMILIA HERUDZIŃSKA„Nawiasem mówiąc…”SP IM. T. KOŚCIUSZKI W PANKACH III […]

13 maja 2019

Czytaj więcej

Pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowychw Katowicach w sprawie planowanych zabiegów ograniczania liczebności populacji szkodliwych owadów leśnych.

12 maja 2019

Czytaj więcej

9 maja 2019

Czytaj więcej

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zdnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dlabudżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoły Podstawowej wPrzystajni sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami,został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy PrzystajńBIP Przystajń klikając w poniższy link: http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/upload/plik,20190508103112,spr_sp_pjn486.pdf

8 maja 2019

Czytaj więcej

UWAGA!KONKURS CZYTELNICZY Zachęcamy uczniów klas IV- VI SP do udziału w konkursie czytelniczym. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego sprawdzającego znajomość utworów: ,,Opium w rosole” M. Musierowicz ,,Dynastia Miziołków” J. Olech Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się […]

4 maja 2019

Czytaj więcej

W piątek 26 kwietnia 2019 r.  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w apelu z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Uczniowie w strojach galowych zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby wziąć udział w apelu z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 […]

4 maja 2019

Czytaj więcej

27 kwietnia 2019 r. z inicjatywy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Przystajni oraz Stowarzyszenia Rodziców został zorganizowany rajd rowerowy dla klas IV oraz V. W 20 – kilometrowym rajdzie rowerowym brało udział 48 uczestników. Początek trasy miał miejsce na parkingu […]

2 maja 2019

Czytaj więcej
DOSTĘPNOŚĆ