Obiekt „Przestrzeń publiczna w  centrum miejscowości Przystajń – Rynek”  został nominowany do finału ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja roku i budowa XXI wieku”,  w kategorii: rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych.Codziennie można oddać jeden głos z każdego adresu e-mail.  ZAGŁOSUJ na RYNEK w  […]

27 marca 2020

Czytaj więcej

Drodzy Rodzice i Ósmoklasiści – zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tegorocznego próbnego egzaminu ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się zdalnie. Okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują już materiały. Arkusze egzaminacyjne będą publikowane na ich stronach […]

26 marca 2020

Czytaj więcej

Informacja dla uczniów i rodziców w sprawie zasad kształcenia na odległość obowiązujących w Szkole Podstawowej w Przystajni na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 4/2020 Drodzy Uczniowie oraz Szanowni Rodzice, W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z ogłoszeniem stanu epidemicznego w […]

24 marca 2020

Czytaj więcej

Zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej w Przystajni Na podstawie: Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 4/2020 PODSTAWOWE INFORMACJE O KSZTAŁCENIU ZDALNYM Kto organizuje pracę ucznia uczącego się zdalnie? Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni […]

24 marca 2020

Czytaj więcej

W wolnych chwilach… Pomysł dla uczniów na rozwijanie zainteresowań nie tylko tych czytelniczych W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zamknięciem szkół i pozostaniem w domu, zachęcam uczniów naszej szkoły do wykorzystania tego czasu na nadrobienie zaległości dydaktycznych, […]

23 marca 2020

Czytaj więcej

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem prosimy Państwa o zgłaszanie dzieci do szkoły jedynie drogą elektroniczną. W tym celu prosimy o: pobranie stosownego dokumentu: karty zgłoszenia – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie […]

18 marca 2020

Czytaj więcej

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole zwracamy się do Was z następującym apelem: pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); przestrzegajcie w domu zasad higieny i […]

12 marca 2020

Czytaj więcej
Accessibility