Rekrutacja 2020 – 2021

18 marca 2020

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem prosimy Państwa o zgłaszanie dzieci do szkoły jedynie drogą elektroniczną.

W tym celu prosimy o:

  1. pobranie stosownego dokumentu: karty zgłoszenia – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, wniosku – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły;
  2. wypełnienie wydrukowanego dokumentu czytelnym drukowanym pismem i przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres skrzynki elektronicznej szkoły: [email protected],
  3. przy braku możliwości wydrukowania dokumentu prosimy o uzupełnienie danych w pliku tekstowymi przesłanie w takiej formie na adres skrzynki elektronicznej szkoły: [email protected],

Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiednie dokumenty trzeba będzie dostarczyć w formie papierowej z własnoręcznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych w późniejszym czasie.

Na chwilę obecną terminy rekrutacji podane Państwu wcześniej pozostają bez zmian. (terminy i zasady rekrutacji patrz:https://spprzystajn.pl/rekrutacja-2020-2021/)

O ewentualnych zmianach terminów rekrutacji będziemy informować na stronie szkoły.

Załączniki w formacie pdf oraz doc do pobrania/drukowania:

Wzory druków :

Accessibility