KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych –  1 września 2022r. 

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe –  16 – 29 stycznia 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 6 – 11 kwietnia 2023r.

Egzamin ósmoklasisty- 23 – 25 maja 2023r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 23 czerwca 2023r.

Ferie letnie – 24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14.10.2022 (pt)
02.05.2023 (wt)
04.05.2023 (cz)
05.05.2023 (pt)
23.05.2023 (wt) – egzamin ósmoklasisty – język polski
24.05.2023 (śr) – egzamin ósmoklasisty – matematyka
25.05.2023 (cz) – egzamin ósmoklasisty – język obcy
09.06.2023 (pt)

 

Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

07.09.2022r. –   zebrania organizacyjne od godz. 16:00 – klasy 2-5 SP
                                                                        od godz. 16:30 – klasy 6-8 SP

26.10.2022r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

23.11.2022r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

21.12.2021r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje (poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania; informacja o przewidywanych ocenach poprzez e-dziennik)

01.02.2023r. –  wywiadówka – podsumowanie I semestru
                                                      od godz. 16:00 – klasy 1-5 SP
                                                      od godz. 16:30 – klasy 6-8 SP

29.03.2023r. –  godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

26.04.2023r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje dla klas 1-7
                                                            – klasy 8 a, b, c, d – wywiadówka

17.05.2022r. –  16:30 – 17:30 – konsultacje dla klas 1-7
                                                   – klasy 8 a, b, c, d – wywiadówka (poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania)

do 02.06.2023r. – informacja o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ocenach zachowania w klasyfikacji rocznej (e-dziennik)

Accessibility