KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych –  1 września 2021r. 

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2021r.

Ferie zimowe –  14 – 27 lutego 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 14 – 19 kwietnia 2022r.

Egzamin ósmoklasisty- 24 – 26 maja 2022r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 24 czerwca 2022r.

Ferie letnie – 25 czerwca – 31 sierpnia 2022r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

12.11.2021 (pt)
07.01.2022 (pt)
02.05.2022 (pn)
04.05.2022 (śr)
24.05.2022 (wt) – egzamin ósmoklasisty – język polski
25.05.2022 (śr) – egzamin ósmoklasisty – matematyka
26.05.2022 (cz) – egzamin ósmoklasisty – język obcy
17.06.2022 (pt)

 

Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022
(Konsultacje odbywać się będą na wcześniejszą prośbę rodziców. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do konkretnych nauczycieli poprzez dziennik)

09 – 10.09.2021r. –   zebrania organizacyjne

20.10.2021r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

24.11.2021r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

21.12.2021r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

12.01.2022r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje (poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania)

02 – 03.02.2022r. –  wywiadówka – podsumowanie I semestru

23.03.2022r. –  godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

27.04.2022r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

18.05.2022r. –  16:30 – 17:30 – konsultacje (poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania)

Accessibility