KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych –  1 września 2020r. 

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2020r.

Ferie zimowe –  1 – 14 lutego 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 1-6 kwietnia 2021r.

Egzamin ósmoklasisty- 25 – 27 maja 2021r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 25 czerwca 2021r.

Ferie letnie – 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

12-13.11.2020 (cz, pt)
30.04.2021 (pt)
04.05.2021 (wt)
25.05.2021 (wt) – egzamin ósmoklasisty – język polski
26.05.2021 (śr) – egzamin ósmoklasisty – matematyka
27.05.2021 (cz) – egzamin ósmoklasisty – język obcy
04.06.2021 (pt)

 

Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
(Konsultacje odbywać się będą na wcześniejszą prośbę rodziców. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do konkretnych nauczycieli poprzez dziennik)

10 – 11.09.2020r. –   zebrania organizacyjne

21.10.2020r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

25.11.2020r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

21.12.2020r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje (poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania)

27.01.2021r. –  wywiadówka – podsumowanie I semestru

24.03.2021r. –  godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

21.04.2021r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

19.05.2021r. –  16:30 – 17:30 – konsultacje (poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania)

Accessibility