KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych –  września 2018r. 
  2. Zimowa przerwa świąteczna – 21 – 31 grudnia 2018r.
  3. Ferie zimowe –  11 – 24 lutego 2019r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna – 18 – 23 kwietnia 2019r.
  5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 10 – 12 kwietnia 2019r.
  6. Egzamin przeprowadzany w szkole ośmioklasowej – 15 – 17 kwietnia 2019r.
  7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 21 czerwca 2019r.
  8. Ferie letnie – 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA:

02.11.2018 (pt) 
02.05.2019 (cz) 
15.04.2019 (pn) – egzamin ósmoklasisty
16.04.2019 (wt) – egzamin ósmoklasisty
17.04.2019 (śr) – egzamin ósmoklasisty

ODDZIAŁY GIMNAZJUM:

02.11.2018 (pt) 
02.05.2019 (cz) 
10.04.2019 (pn) – egzamin gimnazjalny
11.04.2019 (wt) – egzamin gimnazjalny
12.04.2019 (śr) – egzamin gimnazjalny

Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

19.09.2018r. – godz. 16:00 – zebranie ogólne, godz. 16:30 I-VI SP; godz. 17:00 VII-VIII SP; III Gimnazjum – zebranie organizacyjne

10.10.2018r. – 16:30 – 17:30 – konsultacje (aktualne problemy dydaktyczno-wychowawcze)

28.11.2018r. – godz. 16:00 I-III SP; godz. 16:30 IV-VII SP; godz. 17:15 kl. VIII SP oraz III Gimnazjum – wywiadówka

09.01.2019r. – 16:30 – 17:30 – konsultacje (poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania)

30.01.2019r. – godz. 16:00 I-III SP; godz. 16:30 IV-VII SP; godz. 17:15 kl. VIII SP oraz III Gimnazjum – wywiadówka (ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr)

27.03.2019r. –  godz. 16:00 I-III SP; godz. 16:30 IV-VII SP; godz. 17:15 kl. VIII SP oraz III Gimnazjum – wywiadówka 

15.05.2019r. –  16:30 – 17:30 – konsultacje (poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania)

DOSTĘPNOŚĆ