KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych –  2 września 2019r. 

Zimowa przerwa świąteczna – 21 – 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe –  13 – 26 stycznia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 9-14 kwietnia 2020r.

Egzamin osmioklasisty- 21 – 23 kwietnia 2020r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 26 czerwca 2020r.

Ferie letnie – 27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

31.10.2019 (cz)
02-03.01.2020 (cz, pt)
21.04.2020 (wt) – egzamin ósmoklasisty
22.04.2020 (śr) – egzamin ósmoklasisty
23.04.2020 (cz) – egzamin ósmoklasisty
30.04.2020 (cz)
12.06.2020 (pt)

 

Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

11.09.2019r. –  godz. 16:15 I-IV SP; godz. 17:00 V-VIII SP; zebranie organizacyjne

23.10.2019r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

20.11.2019r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

18.12.2019r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje (poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania)

29.01.2020r. –  godz. 16:15 I-IV SP; godz. 17:00 V-VIII SP – wywiadówka – podsumowanie I semestru

04.03.2020r. –  godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

15.04.2020r. – godz. 16:15 I-IV SP; godz. 17:00 V-VIII SP – wywiadówka

20.05.2020r. –  16:30 – 17:30 – konsultacje (poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania)

DOSTĘPNOŚĆ