KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych –  września 2023r. 

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe –  29 stycznia – 11 lutego 2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024r.

Egzamin ósmoklasisty- 14 – 16 maja 2024r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych – 21 czerwca 2024r.

Ferie letnie – 22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

06.10.2023 (pt)
29.04.2024 (pn)
30.04.2024 (wt)
02.05.2024 (cz)
14.05.2024 (wt) – egzamin ósmoklasisty – język polski
15.05.2024 (śr) – egzamin ósmoklasisty – matematyka
16.05.2024 (cz) – egzamin ósmoklasisty – język obcy
31.05.2024 (pt)

 

Harmonogram konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

13.09.2023r. –   zebrania organizacyjne od godz. 16:00 – klasy 1-5 SP
                                                                        od godz. 16:30 – klasy 6-8 SP

18.10.2023r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

15.11.2023r. – wywiadówka – od godz. 16.00 – klasy 1-5 SP                       

                                                   – od godz. 16.30 – klasy 6-8 SP  

20.12.2023r. – godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje (poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania; informacja o przewidywanych ocenach poprzez e-dziennik)

24.01.2024r. –  wywiadówka – podsumowanie I półrocza
                                                      od godz. 16:00 – klasy 1-5 SP
                                                      od godz. 16:30 – klasy 6-8 SP

13.03.2024r. –  godz. 16:30 – 17:30 – konsultacje

24.04.2024r. – godz. 16:30 – 17:30

                       – konsultacje dla klas 1-7 SP
                       – klasa 8 a – wywiadówka – informacja o egzaminie 8-klasisty                        

22.05.2024r. –  wywiadówka –                         

                       – od godz. 16:00 – klasy 1-7
                       – od godz. 16.00 – klasa 8a                           

poinformowanie o grożących uczniom ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nagannych ocenach zachowania

– informacja o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

do 24.05.2024r. – informacja o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ocenach zachowania w klasyfikacji rocznej (e-dziennik)

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI 

Accessibility