W naszej szkole realizowany jest projekt:„Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni” Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. […]

30 lipca 2019

Czytaj więcej

Projekt pn. „Pomagamy najsłabszym” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości […]

1 września 2018

Czytaj więcej
Accessibility