Wszystkie informacje na temat zasad organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 znajdują się na stronie Kuratorium w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl

28 września 2018

Czytaj więcej

Dnia 27 września 2018 roku uczniowie klas VI wraz z nauczycielami udali się na wycieczkę, która była nagrodą w konkursie ,,Zbiórka Makulatury”, ufundowaną przez Gminę Przystajń. Zwycięskie klasy odwiedziły wiele miejsc, które warto zobaczyć w naszym powiecie. Pierwszym punktem ich małej wyprawy była Stara Synagoga w Krzepicach, […]

27 września 2018

Czytaj więcej

17 września klasy IIa,b,c z wychowawczyniami p. M. Jelonek, p. W. Seliga, p. M. Pąchalską i p. A. Leśniak udały się na wycieczkę do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie.

18 września 2018

Czytaj więcej

3 września po wakacyjnej przerwie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni rozpoczęli kolejny rok szkolny 2018/2019. Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 Msza Święta odprawiona w hali sportowej, podczas której wprowadzony został Poczet Sztandarowy.

4 września 2018

Czytaj więcej

Projekt pn. „Pomagamy najsłabszym” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości […]

1 września 2018

Czytaj więcej
Accessibility