,,Aktywna Tablica”

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni uzyskała w 2022 r. dofinansowanie z budżetu państwa w ramach zadania: Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Kwota uzyskanej dotacji to 35 000,00, wkład własny gminy wyniósł 8 750,00 zł. W ramach programu zakupiono do szkoły: monitory interaktywne z aplikacjami wspomagającymi terapię uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, podłogę multiinteraktywną z akcesoriami oraz pakiety programów dydaktycznych do wspomagania rewalidacji, logopedii, nauki ortografii oraz uczniów z autyzmem.

,, Laboratoria Przyszłości”

Nasza szkoła bierze udział w programie „Laboratoria Przyszłości”.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

 

,, Przez doświadczenie do wiedzy
w Szkole Podstawowej
w Przystajni”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie projekt-1.jpg

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

 

„Pomagamy najsłabszym”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

 

———————————————————-

Rządowy program „Aktywna Tablica”

 


Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych).

 

———————————————————-

„Narodowy program rozwoju czytelnictwa”

 


Nasza szkoła bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa -PRIORYTET 3, pozyskała środki finansowe w wysokości 15000 złotych na zakup książek do biblioteki szkolnej.
Celem tego programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zakup książek – nowych lektur , beletrystyki uatrakcyjni księgozbiór oraz wzmocni potencjał i rolę biblioteki szkolnej.

 

———————————————————-

 

RPO WSL 2007-2013 Projekt

„Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej”

 

tablicap

———————————————————

„Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni”

 

kapital_ludzki

 

W naszej szkole odbywały się zajęcia dla uczniów w ramach projektu unijnego,
pt.: „Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni”,
które trwały do czerwca 2015 r. Uczniowie zdolni, zarówno ze Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum, mieli do wyboru szereg zajęć dodatkowych, dzięki którym mogli poszerzać swoją wiedzę, rozwijać pasje i zainteresowania, a oprócz typowych szkolnych zajęć matematycznych, humanistycznych czy przyrodniczych, korzystali też z zajęć na przykład modelarskich.
Oczywiście były też zajęcia dla uczniów, którzy chcieli poprawić swoje dotychczasowe wyniki w szkole i tu również był spory wybór zajęć od informatycznych po psychologiczno-pedagogiczne. Nie zapomniano także o Gimnazjalistach – trzecioklasistach, oni  będą borykać się
z problemem, jaką szkołę wybrać po gimnazjum, dlatego też dla nich głównie działał Szkolny Ośrodek Kariery, – gdzie mogli liczyć na indywidualną pomoc czy porady doradcy zawodowego. Warto podkreślić, że dzieci i młodzież mają do dyspozycji mnóstwo pomocy dydaktycznych, zakupionych właśnie w ramach projektu unijnego, a szkoła zyskała dodatkowe wyposażenie.

    20140215_103007 20140215_114559 20140301_101637 20140301_101643 20140301_104105 20140301_104113 20140412_093126 20140412_101502 20140519_090029 20140519_090423 20140519_103619 20140519_113343 20140519_115805 20140519_141833 20140519_143838 20141011_092836 20141011_092855 20141011_092909 20141011_092913 20141213_113751 20141213_113813

 

———————————————————

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Przystajń

kapital_ludzki

Projekt ten realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

——————————————————–

„Droga do przyszłości szkół w Przystajni”

kapital_ludzki

Projekt ten realizowany był w roku 2012 klasach IV – VI SP i w Gimnazjum
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

———————————————————

„Indywidualnie znaczy lepiej”

kapital_ludzki

Projekt ten realizowany był w klasach I – III SP
w roku szkolnym 2012/2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Accessibility