Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący – p. Dorota Matyja
Zastępca – p. Mariusz Chęciński 
Sekretarz – p. Alicja Mika
Skarbnik – p. Joanna Krawczyk

Konto Rady Rodziców:

Numer konta Szkolnej Kasy Oszczędności , na który prosimy dokonywać wpłat przeznaczanych na zobowiązania finansowe Rady Rodziców

SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ W PRZYSTAJNI

NUMER KONTA 61 1020 1664 0000 3202 0596 2529


61 1020 1664 0000 3202 0596 2529

Accessibility