Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący – p. Dorota Matyja
Zastępca – p. Mariusz Chęciński 
Sekretarz – p. Alicja Mika
Skarbnik – p. Joanna Krawczyk

DOSTĘPNOŚĆ