Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przystajni:
mgr inż. Bartłomiej Antczak


Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Przystajni:
mgr Katarzyna Kierat

Accessibility