Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przystajni:

mgr Monika Rabenda

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Przystajni:

dr Justyna Knopik

DOSTĘPNOŚĆ