Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przystajni:
mgr Monika Rabenda


Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Przystajni:
mgr Mirosława Kozińska

Accessibility