mgr Monika Rabenda – dyrektor szkoły/ informatyka, oligofrenopedagog

mgr Mirosława Kozińska – wicedyrektor szkoły/ język angielski


 

mgr inż. Bartłomiej Antczak – technika, informatyka, 

mgr Beata Bastrzyk – biologia, przyroda

mgr Agata Biernacka – fizyka, oligofrenopedagog/nauczanie specjalne, 

mgr Katarzyna Borecka – religia

mgr Marek Buchwald – muzyka

mgr Katarzyna Droś – język angielski

mgr Edyta Galiczak – plastyka, pedagog terapeutyczny, oligofrenopedagog/ nauczanie specjalne

mgr Iwona Grabarczyk – język angielski

mgr Sylwia Huć – wychowanie fizyczne

mgr inż. Wioletta Kandora – matematyka, oligofrenopedagog/nauczanie specjalne

dr Justyna Knopik – geografia

mgr Paweł Kwak – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Karina Mrozek – matematyka

mgr Sylwia Płuska – język polski

mgr Radosław Poraj – wychowanie fizyczne

mgr Anita Pradela – matematyka

mgr Katarzyna Pura – język niemiecki

mgr Anna Siódmak – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Szatraj – chemia

mgr Dariusz Szczepaniak – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne 

mgr Elżbieta Szostak – język polski

mgr Agnieszka Wystalska-Łuczak – język angielski

mgr Ilona Wystalska – język polski

 

mgr Dorota Kmieć – edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Pilch – edukacja wczesnoszkolna, pedagog terapeutyczny

mgr Joanna Poraj –  edukacja wczesnoszkolna, logopeda

mgr Wanda Pilarz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Sas – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Wystalska – edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Małgorzata Kierat – kierownik świetlicy szkolnej

mgr Agnieszka Leśniak – wychowawca świetlicy, gimnastyka korekcyjna

mgr Anna Kucharczyk – Poraj – wychowawca świetlicy

 

mgr Katarzyna Kierat – pedagog szkolny, doradca zawodowy, tyflopedagog

mgr Ewa Dędek – psycholog szkolny

 

mgr Ilona Grajcar – pedagog terapeutyczny, oligofrenopedagog/ nauczanie specjalne, nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Marzena Grajcar – pedagog terapeutyczny

mgr Ewelina Opara – nauczyciel współorganizujący kształcenie

 

mgr Dorota Karkoszka – biblioteka szkolna

 

Accessibility