mgr Monika Rabenda – dyrektor szkoły/ informatyka

mgr Mirosława Kozińska – wicedyrektor szkoły/ język angielski


 

mgr inż. Bartłomiej Antczak – zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka, gimnastyka korekcyjna

mgr Beata Bastrzyk – biologia, przyroda

mgr Agata Biernacka – fizyka, oligofrenopedagog/nauczanie specjalne, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Borecka – religia

mgr Marek Buchwald – muzyka

mgr Katarzyna Droś – język angielski

mgr Edyta Galiczak – plastyka, pedagog terapeutyczny, oligofrenopedagog/ nauczanie specjalne

mgr Iwona Grabarczyk – język angielski

mgr Sylwia Huć – wychowanie fizyczne

dr Justyna Knopik – geografia

mgr Jarosława Mach – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Karina Mrozek – matematyka

mgr inż. Ewa Pilarz – matematyka

mgr Sylwia Płuska – język polski

mgr Radosław Poraj – wychowanie fizyczne

mgr Ilona Pośpiech – język angielski

mgr Anita Pradela – matematyka

mgr Katarzyna Pura – język niemiecki

mgr Anna Siódmak – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Szatraj – chemia, matematyka, wychowawca świetlicy

mgr Dariusz Szczepaniak – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, 

mgr Elżbieta Szostak – język polski

mgr Joanna Ślusarczyk – język niemiecki, język polski

mgr Ilona Wystalska – język polski

 

mgr Małgorzata Jelonek – edukacja wczesnoszkolna, logopeda

mgr Dorota Kmieć – edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Pąchalska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Wanda Pilarz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Sas – edukacja wczesnoszkolna

mgr Wanda Seliga – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Wystalska – edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Małgorzata Kierat – kierownik świetlicy szkolnej

mgr inż. Wioletta Kandora – wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Agnieszka Leśniak – wychowawca świetlicy, gimnastyka korekcyjna

mgr Anna Poraj – wychowawca świetlicy

 

mgr Katarzyna Kierat – pedagog szkolny, doradca zawodowy, tyflopedagog

mgr Ewa Dędek – psycholog szkolny

 

mgr Ilona Grajcar – pedagog terapeutyczny, oligofrenopedagog/ nauczanie specjalne, nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Magdalena Pilch – pedagog terapeutyczny/ oligofrenopedagog, nauczanie specjalne

mgr Joanna Poraj –  oligofrenopedagog, logopeda/nauczanie specjalne

 

mgr Dorota Karkoszka – biblioteka szkolna

mgr Marzena Grajcar – biblioteka szkolna, pedagog terapeutyczny

 

Accessibility