mgr inż. Bartłomiej Antczak – dyrektor szkoły/ technika, informatyka

mgr Katarzyna Kierat – wicedyrektor szkoły/ oligofrenopedagog/ nauczanie specjalne


 

mgr Beata Bastrzyk – biologia, przyroda

mgr Agata Biernacka – fizyka, oligofrenopedagog/nauczanie specjalne, 

mgr Katarzyna Borecka – religia

mgr Marek Buchwald – muzyka

mgr Edyta Galiczak – plastyka, pedagog terapeutyczny, oligofrenopedagog/ nauczanie specjalne

mgr Iwona Grabarczyk – język angielski/ doradztwo zawodowe

mgr Sylwia Huć – wychowanie fizyczne

mgr inż. Wioletta Kandora – pedagog specjalny, matematyka

dr Justyna Knopik – geografia, informatyka

mgr Mirosława Kozińska – język angielski

mgr Paweł Kwak – historia, wiedza o społeczeństwie, logopedia

mgr Karina Mrozek – matematyka, informatyka

mgr Sylwia Płuska – język polski

mgr Radosław Poraj – wychowanie fizyczne, technika

mgr Anita Pradela – matematyka

mgr Katarzyna Pura – język niemiecki

mgr Anna Siódmak – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Szatraj – chemia

mgr Dariusz Szczepaniak – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Elżbieta Szostak – język polski

mgr Ilona Wystalska – język polski

 

mgr Dorota Kmieć – edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Pilch – edukacja wczesnoszkolna/ biblioteka

mgr Joanna Poraj –  edukacja wczesnoszkolna, logopeda

mgr Wanda Pilarz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Sas – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Wystalska – edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Małgorzata Kierat – kierownik świetlicy szkolnej

mgr Agnieszka Leśniak – wychowawca świetlicy, gimnastyka korekcyjna

mgr Anna Kucharczyk – Poraj – wychowawca świetlicy

 

mgr Aleksandra Paliwoda – pedagog szkolny

mgr Ewa Dędek – psycholog szkolny

 

mgr Ilona Grajcar – pedagog terapeutyczny, oligofrenopedagog/ nauczanie specjalne, nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Marzena Grajcar – pedagog terapeutyczny/ biblioteka szkolna

mgr Ewelina Opara – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Accessibility