MEN podjęło decyzję: Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się zdalnie [TERMINY]

26 marca 2020

Drodzy Rodzice i Ósmoklasiści – zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tegorocznego próbnego egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się zdalnie. Okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują już materiały. Arkusze egzaminacyjne będą publikowane na ich stronach internetowych w kolejnych dniach: 30 i 31 marca i 1 kwietnia – informuje MEN.

Poniżej odsyłamy do informacji na stronie MEN oraz CKE

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200324%20Próba%20E8.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

MATERIAŁY POWTÓRZENIOWE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje na swojej stronie internetowej https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadanpowtorkowych/ zestawy zadań, które umożliwiają powtórzenie i utrwalenie materiału.

Zestawy te zawierają zadania z czterech przedmiotów: 1. języka polskiego – są zorganizowane według lektur obowiązkowych; 2. matematyki – są zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych; określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klasy VII i VIII; 3. języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego – obejmują podstawowe umiejętności językowe.

Do każdego zestawu zadań został opracowany odrębny zeszyt z rozwiązaniami, który zawiera m.in. przykładowe rozwiązania zadań otwartych oraz wyjaśnienia dotyczące rozwiązań zadań zamkniętych.

Zachęcamy uczniów przygotowując się do egzaminu do skorzystania z dostępnych na stronie materiałów.

Accessibility