Dni wolne od nauki szkolnej

22 kwietnia 2021

Zgodnie z przepisami ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Najbliższe przypadają na dni: 30 kwietnia oraz 4 maja.

Informujemy, iż w tych dniach uczniowie nie podejmują obowiązku uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych ( online i stacjonarnych)

Rodzice uczniów, którym należy zapewnić opiekę świetlicową, proszeni są o przekazanie informacji zwrotnej wychowawcy klasy.

Na czas trwania planowych zajęć w szkole, wyznaczeni nauczyciele pełnić będą dyżur w świetlicy szkolnej. Stołówka szkolna nie zapewnia uczniom w tym okresie wyżywienia.

Accessibility