Gmina Przystajń otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

3 stycznia 2022

Gmina Przystajń otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 164 100,00 zł. w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

  • Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Przystajni otrzymała 104 100,00 zł z puli.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program ma na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu w miesiącu grudniu 2021 r. na potrzeby prowadzenia zajęć zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Przystajni: sprzęt AGD za kwotę 18 518,00 zł.

Zakup wyposażenia podstawowego i wyposażenia dodatkowego z zakresu robotyki oraz wyposażenia kuchennego i do robótek ręcznych zostanie zrealizowany w 2022 r.

logo-Laboratoria_Przyszłości_poziom_kolor.png
Accessibility