Harmonogram dowożenia uczniów w Szkole Podstawowej

1 września 2019

Harmonogram dowożenia uczniów  w Szkole Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Przystajni                                                                                 ważny od 2.09.2019r.

Przywóz uczniów między  7.00- 8.00

 • autobus

Przystajń  szkoła 7.00–Mrówczak (przystanek betonowy)7.05- Michalinów nż – 7.06- Michalinów 7.07 – Podłęże Szlacheckie I (wieś) 7.11-    Podłęże Szlacheckie II 7.12 – Podłęże Szlacheckie 7.15 – Podłęże Szlacheckie (przystanek) 7.14 – Przystajń ul. Powstańców SL. 7.17 – Przystajń szkoła 7.21 – Przedszkole Przystajń 7.24.- Kostrzyna 7.30 –Kostrzyna 7.31- Mrówczak (nż) 7.32 – Mrówczak (przystanek betonowy) 7.33  – Przystajń ul. Słoneczna 7.35 –Przedszkole Przystajń 7.36 -Przystajń szkoła 7.40

 •  autobus

Przystajń szkoła   6.51- Brzeziny 6.55 – Wilcza Góra  6.57   –  Brzeziny I 7.02 – Brzeziny II 7.04 – Wrzosy 7.08 – Bór Zajaciński (szkoła) 7.11-  Bór Zajaciński (Węzina) 7.17-  Ługi Radły ul. Szkolna 7.19 –  Ługi -Radły ul. Łąkowa I 7.21 – Ługi -Radły  ul. Łąkowa II 7.23 – Ługi -Radły ul.  Jelenia 7.25 –  Ługi-Radły  ul. Kościelna IV 7.27  –   Ługi -Radły   ul. Kościelna III OSP  7.29  – Ługi -Radły ul. Kościelna II 7.31  – Ługi -Radły  ul. Kościelna I (kościół )7.33 – Bór Zajaciński  (szkoła) 7.38 – Wrzosy  7.41 – Brzeziny 7.44  –  Przystajń szkoła 7.48.

 • bus

Przystajń szkoła 6.55-Węzina 6.68 – Kamińsko (Parkitnówka) 7.03 – Kamińsko(sklep)II  7.05 – Kamińsko I 7.07  –  Ługi Radły ul. Kościelna I (kościół) 7.12 -Dąbrowa 7.15 – Bór Zajaciński (szkoła) 7.17 – Górki I 7.22 – Górki II 7.24 –  Górki Przedszkole 7.26 -Przystajń szkoła 7.32 – Stany  7. 40- Galińskie 7.42 – Przystajń szkoła 7.50.

 • gimbus

Przystajń szkoła 7.00 –Kuźnica Stara(uczniowie klas V-VIII) 7.05-Przystajń szkoła 7.10  Kuźnica Stara(uczniowie klas I-IV) 7.15 ul. Kolejowa 7.16 – Przystajń szkoła- 7.20 Bagna 7.25, ul. Częstochowska – 7.27- Szkoła Przystajń 7.30 – Podłęże Szlacheckie od strony Kuźnicy  Nowej 7.35 – Kuźnica Nowa(remiza)7.40 –  Antonów I7.41  – Antonów II 7.42 – Przystajń szkoła 7.45 – 

Odjazd  autobusów  o  godzinie 12.45 (w każdym dniu):

 • autobus  

Przystajń szkoła –Przystajń  (Przedszkole) – ul. Słoneczna – Kostrzyna – Mrówczak- Michalinów – Podłęże Szlacheckie  – ul. Powstańców Śląskich – Przystajń szkoła.

 • gimbus

Przystajń szkoła – Kuźnica Stara – Przedszkole (P-jń) – Bagna- Przystajń szkoła- a około 13.05  Kuźnica Nowa -Podłęże Szlacheckie  od strony Kuźnicy Nowej – Galińskie – Stany – Górki.

Dodatkowy odjazd  autobusów  o godzinie 13.40 – środa

 • autobus: Przystajń szkoła- ul. Słoneczna –  Kostrzyna – Mrówczak  (nż. i przystanek betonowy)  – Michalinów – Podłęże Szlacheckie- ul. Powstańców Śląskich – Przystajń szkoła
 • gimbus:  Kuźnica Stara – Bagna – ul. Częstochowska (przystanek) -Szkoła Przystajń-  Antonów, – Kuźnica Nowa –  Podłęże Szlacheckie od strony Kuźnicy Nowej – Galińskie –  Stany –  Górki.

Odjazdautobusów :

Poniedziałek, wtorek,  czwartek,  piątekgodz.  14.35a w  środęo godz.15.25

 • autobus

Przystajń szkoła – Kuźnica Stara – przejazd przez Pacanów –Kostrzyna (remiza) – Kostrzyna (przedszkole) – Mrówczaknż – ul. Słoneczna – Przystajń szkoła –Mrówczak (przystanek betonowy) Michalinów – Podłęże Szlacheckie – Przystajń szkoła.

 • autobus

Przystajń szkoła – Brzeziny – Wrzosy – Bór Zajaciński (szkoła) – Brzeziny – Wrzosy -Wilcza Góra, – Bór Zajaciński (szkoła) –Dąbrowa -Kamińsko- Ługi Radły – Przystajń.

 • gimbus

Przystajń szkoła- Antonów – Kuźnica Nowa – Podłęże Szlacheckie od strony Kuźnicy Nowej – Galińskie  – Stany – Górki – Przystajń szkoła – Bagna.

Uwaga:

Godziny odjazdu autobusów z poszczególnych przystanków mogą ulec zmianie. W przypadku zmian tras autobusów informacje będą przekazywane na bieżąco.

DOSTĘPNOŚĆ