JUBILEUSZ 95-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marii Konopnickiej w Przystajni

24 listopada 2019

W piątek 15 listopada 2019 roku Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Przystajni obchodziła swoje 95 – lecie. Była to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnięto na przełomie tych 95 lat. Uroczystość została połączona z obchodami 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkołę swą obecnością zaszczycili zaproszeni goście: 

 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – p. Lidia Burzyńska,
 • Zastępca Dyrektora Delegatury  Kuratorium Oświaty w Częstochowie –
  p. Joanna Grabowska,
 • Wójt Gminy Przystajń – p. Henryk Mach,
 • Przewodniczący Rady Gminy p. Zbigniew Kmieć oraz wiceprzewodnicząca  p. Aleksandra Kierat,
 • Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Przystajń  – p. AlinaPiśniak,
 • Radni Gminy Przystajń,
 • Sekretarz Gminy Przystajń – p. Bogusław Leszczyński,
 • Skarbnik Gminy Przystajń  – p. Ewa Kotarska,
 • Sołtys Przystajni –p. Dariusz Kulej,
 • Księża– ks. proboszcz Zbigniew Mozol, ks. Józef Stemplewski, ks. Jerzy Wachowski, ks. Władysław Koźmin,
 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Przystajń – dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego  w Przystajni –  p. Jolanta Berg oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowejw Borze Zajacińskim – p. Bogdan Paprotny,
 • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni – p. Renata Małyska – Pilśniak,
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni –
  p. Małgorzata Izydorczyk,
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni – p. Aneta Maj Desperak,
 • wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przystajni–
  p. Tadeusz Kmieć,
 • Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni – p. Mariusz Koziński,
 • Pan Zenon Kubat wspomagający szkołę w zakresie przepisów bhp i ochrony danych osobowych,
 • Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Dorota Matyja oraz przedstawiciele rodziców poszczególnych klas,
 • Zarząd Stowarzyszenia Rodziców „Nasze Dzieci” z  prezesem p. Mariuszem Chęcińskim,
 • Nauczyciele emeryci, byli pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie szkoły.

Uroczystość jubileuszu rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie konferansjerzy – pani mgr Katarzyna Borecka oraz uczennica klasy VIII – Beata Mićka zaprosiły wszystkich do udziału w uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem ks. proboszcza Zbigniewa Mozola w asyście ks. Jerzego Wachowskiego, ks. Józefa Stemplewskiego, ks. Władysława Koźmina. Absolwent szkoły- ks. Jerzy Wachowski wygłosił homilię, w której z sentymentem odniósł się do swoich lat szkolnych.

Następnie,podczas przemówienia, dyrektor szkoły mgr Monika Rabenda powitała wszystkich gości. Później minutą ciszy uczczono pamięć pedagogów, absolwentów i pracowników szkoły, którzy już odeszli, ale pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia.

Kolejnym punktem jubileuszowej uroczystości był montaż słowno- muzyczny z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. ,,Radosna niepodległość” przygotowany przez uczniów klas siódmych
z wychowawcami- mgr Edytą Galiczak i mgr Elżbietą Szostak oraz w oprawie muzycznej pana mgr Marka Buchwalda.

Po przedstawieniu głos zabrali goście: wójt Gminy Przystajń pan Henryk Mach, zastępca dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie pani Joanna Grabowska, poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej pani Lidia Burzyńska, ksiądz Józef Stemplewski, ksiądz Zbigniew Mozol.

Po przemowach wszystkich szanownych gości zaproszono na specjalnie na tę okazję przygotowany wspaniały tort jubileuszowy.

Na koniec dyrektor szkoły podziękowała za gratulacje, życzenia
i słowa uznania. Wyraziła słowa wdzięczności i szacunku dla osób wspierających przedsięwzięcia szkoły oraz tych, którzy włożyli wiele trudu
i poświęcania w organizację jubileuszu.

W trakcie uroczystości goście mieli możliwość dokonania wpisów do wyłożonej księgi pamiątkowej oraz zakupienia ,,cegiełek”, z których całkowity dochód został przeznaczony dla walczącego z chorobą 4-letniego Oliwiera, mieszkańca gminy Przystajń.

Szkoła przez lata przechodziła liczne zmiany. Jedno pozostało niezmienne: wspaniali uczniowie, którzy się tu uczyli, a teraz reprezentują szkołę w różnych dziedzinach życia. 

W ostatnich latach wiele zmieniło się w szkole w Przystajni.Unowocześniono m.in. halę sportową o oświetlenie LED i profesjonalne nagłośnienie. Powstały nowoczesne pracownie: pracownia ekologiczno – przyrodnicza „Eko-Przystań”,Zielona Klasa na świeżym powietrzu, pracownia językowa,pracownia matematyczno – informatyczna, której uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu jubileuszu. Szkoła posiada przestronne
i kolorowe sale lekcyjne, przyjazne dzieciom i młodzieży, wyposażone w: nowe ławki i krzesła, meble, sprzęt audiowizualny, projektory, tablice interaktywne, komputery. Na korytarzach szkolnych znajdują się szafki dla uczniów klas IV-VIII na podręczniki i przybory szkolne. Placówka dysponuje wielofunkcyjnym  boiskiem szkolnym, które w październiku  tego roku zostało poddane renowacji- została wymieniona  nawierzchnia  na nową  wykonaną w nowoczesnej technologii.

Na bogaty dorobek szkoły złożyła się oddana praca nie tylko dyrektorów, ale wielu pokoleń wspaniałych nauczycieli, wychowawców i pracowników. To oni dla młodych ludzi byli przewodnikami, opiekunami i doradcami służącymi pomocą w trudnych chwilach.

Od 1 września 2014 roku dyrektorem szkoły jest mgr Monika Rabenda. Obecnie zastępcą dyrektora jest mgr Mirosława Kozińska. W szkole uczy się 347 uczniów, pracuje 45 nauczycieli oraz 14 pracowników administracji
i obsługi.

Accessibility