Julka Ugoda Gratulujemy !

21 czerwca 2021

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy wyniki wojewódzkiego konkursu literackiego z języka polskiego „Sówka – NIEmaSówka” – inspirowanego twórczością Erwina Sówki.

Konkurs, którego organizatorami byli Wojewoda Śląski oraz Śląski Kurator Oświaty, odbył się pod patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Jego celem była m.in. popularyzacja twórczości Erwina Sówki, inspirowanie uczniów do poszerzania wiedzy o malarstwie i lokalnych artystach oraz promowanie piękna regionu śląskiego i wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej.

Zadaniem uczestników, czyli uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa, było napisanie pracy literackiej inspirowanej wybranymi obrazami Erwina Sówki.

Jury konkursowe przyznało ex aequo I, II, III miejsce oraz dziewięć wyróżnień, w tym dwa wyróżnienia specjalne.

PIERWSZE MIEJSCE zajęła uczennica klasy 6 naszej szkoły, JULIA UGODA.

Wraz z innymi laureatami Julia przyjęła od premiera gratulacje.

Wraz z Prezesem Rady Ministrów uroczystość uświetnili z Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer, biorąc udział we wręczeniu nagród laureatom konkursu.

Nauczycielom, rodzicom i Julii gratulujemy sukcesu!

Jesteśmy z Ciebie niesamowicie dumni 🙂

Accessibility