Klasy drugie na warsztatach „Pierwsza pomoc”

28 kwietnia 2022

27 kwietnia 2022r. uczniowie klas II naszej szkoły wzięli udział w „Warsztatach Pierwszej Pomocy”.

Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Warsztaty poprowadził ratownik medyczny – Pan W. Poniatowski.
Po krótkiej pogadance wstępnej, uczniowie dowiedzieli się, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia. Dowiedzieli się również, jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, złamania i urazu stawów, wstrząśnienia mózgu oraz urazach głowy i kręgosłupa.
Uczniowie ćwiczyli pod opieką Pana ratownika: ocenę stanu poszkodowanego, jak skutecznie wezwać pomoc, zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej (ustalonej) oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo – oddechowa).

Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.

Accessibility