Koronawirus – rekomendacje dyrekcji szkoły

1 marca 2020

Rekomendacje dyrekcji szkoły

w zakresie profilaktyki zdrowotnej

w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa

Drodzy Rodzice,

W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusazwracamy się do Państwa z następującym apelem:

 • Porozmawiajcie z dziećmi o konieczności zachowania higieny i częstego mycia rąkz użyciem ciepłej wody i mydła zgodnie z zaleceniami GIS a także o właściwej ochronie podczas kaszlu i kichania. (Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamykanego kosza i umyj ręce używając mydła i wody.)
 • Nie posyłajcie do szkoły dzieci chorych: przeziębionych, z gorączką, osłabionych przebytą chorobą czy o wyraźnie obniżonej odporności.
 • Przypominajcie dzieciom o konieczności stosowania właściwych środków profilaktycznych takich jak:
 • zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.
 • unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
 • jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.
  Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową czy bakteryjną.
 • jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś poza Polskę, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 • Jednocześnie apelujemy do rodziców uczniów, którzy w ostatnim czasie podróżowali za granicę, np. do Włoch czy Azji, o uważną obserwację dziecka, o codzienne monitorowanie temperatury ciała, a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów infekcji,o pozostawienie dziecka w domu i skontaktowanie się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną.https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch-2/
 • Prosimy abyście Państwo nie ulegali niepotrzebnej panice ale równocześnie zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowania prozdrowotne wśród swoich najbliższych.
 • Przypominamy, że na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej mogą Państwo śledzić bieżące komunikaty dotyczące sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.
DOSTĘPNOŚĆ