Laureaci Konkursów Przedmiotowych

13 marca 2019

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych:
Kinga Grajcar – język polski (gimnazjum)
Kinga Małyska – geografia (szkoła podstawowa)
Beata Mićka – geografia (szkoła podstawowa)

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego: 2018 i 2019
Dominika Matuszczyk – język polski (szkoła podstawowa)

GRATULACJE!!!

Accessibility