Międzynarodowy Dzień Muzyki

1 października 2021

W 2021 roku obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki przypadły na 1 października (piątek).

Uczniowie naszej szkoły 30 września promowali orkiestrę dętą działającą w GOK pod batutą p.Tomasza Dulskiego i zachęcali kolegów do nauki gry na wybranym instrumencie w orkiestrze.

Międzynarodowy Dzień Muzyki został zainicjowany przez Yehudiego Menuhina, ówczesnego prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki (IMC), działającej przy UNESCO. Pomysłodawca obchodów jest amerykańskim wirtuozem skrzypiec oraz dyrygentem, który przyczynił się do powstania Sinfonii Varsovii, jednej z najlepszych orkiestr na świecie. Każde święto związane z promowaniem twórczości artystycznej, szczególnie muzycznej, powinno powszechnie integrować społeczeństwo. Muzyka łączy ludzi bez względu na ich pochodzenie, status społeczny, religię oraz wiek. To ona buduje trwałe więzi międzyludzkie, zwłaszcza międzypokoleniowe. A Międzynarodowy Dzień Muzyki staje się okazją do wspólnego uczestniczenia w ważnych wydarzeniach artystycznych.

Accessibility