,,Pętla zdarzeń” i ,,Psoty nie z tej ziemi”

4 czerwca 2019

,,Pętla zdarzeń” oraz ,,Psoty nie z tej ziemi” to tytuły spektakli profilaktycznych jakie nasi uczniowie mogli podziwiać we wtorek 4 czerwca. Oba spektakle zostały zaprezentowane przez Impresariat Artystyczny ,,Inspiracja” z Krakowa.

Do uczniów klas 4-7 skierowany został spektakl pod tytułem ,,Pętla zdarzeń”, który poruszał problematykę agresji i przemocy rówieśniczej występującej najczęściej w postaci przemocy fizycznej, ale także często występującej a trudnej do wychwycenia przemocy psychicznej – równie dotkliwej i mogącej powodować tragiczne konsekwencje – począwszy od obelg, gróźb, szantażu i poniżania, po pozornie niewinne wyśmiewanie
i plotki.

Z kolei dla uczniów klas 1-3 skierowany został spektakl ,,Psoty nie z tej ziemi”. Widowisko to miało formę spotkania z dwoma budzącymi sympatię barwnymi i zabawnymi stworami. Stwory te były specjalistami od psot, którzy przywędrowali do nas wprost z Krainy Bajek. Ich dotychczasowe figle, niefrasobliwe zachowania i wyjątkowo niebezpieczne pomysły tak skutecznie przewróciły do góry nogami bajkowy świat, że postanowiono ich wysłać w pouczającą podróż do najbardziej realnego ze światów – świata dzieci z początku XXI wieku.

Spektakl poświęcony był szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa, ujętej w kompleksowy sposób i przedstawionej na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna dotyczyła niebezpieczeństw powstających w sferze kontaktu ze światem przedmiotów i urządzeń oraz miejsc w rodzaju: ulica, plac zabaw, szkoła. Druga płaszczyzna to analiza zagrożeń mogących wyniknąć z relacji dziecka z innym człowiekiem – zwłaszcza dorosłymi i nieznajomymi, również relacji takich, które mogą zaistnieć przy korzystaniu z nowoczesnych mediów – komputerów, telefonów komórkowych i internetu.

Oba spektakle zostały przez uczniów przyjęte z entuzjazmem i ciekawością.

DOSTĘPNOŚĆ