POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

21 czerwca 2024

Uroczysta akademia podczas której pożegnaliśmy uczniów klasy  VIII odbyła się 20 czerwca 2024 r. Jak tradycja każe rozpoczęła się polonezem, po którym uczniowie zaprezentowali swoje niezwykłe umiejętności artystyczno – wokalne.. W programie znalazł się również występ uczniów z klas VII, którzy pożegnali swoich  starszych kolegów oraz wręczyli im drobne upominki. Później Dyrektor Szkoły p. Bartłomiej Antczak, wychowawca klasy p. Sylwia Płuska oraz Wójt Gminy Przystajń p. Henryk Mach wraz z Kierownikiem Referatu Oświaty p. Agnieszką Janik wręczyli uczniom nagrody za osiągnięcia naukowe, wzorowe zachowanie, sukcesy sportowe oraz pracę na rzecz samorządu uczniowskiego i pracę w wolontariacie.

Accessibility