Pożegnanie Ósmoklasistów

18 czerwca 2019

Akademia pożegnania uczniów klas  VIII odbyła się 18 czerwca 2019 r. Tradycyjnie rozpoczęto się od zatańczenia poloneza, po którym uczniowie złożyli  uroczyste ślubowanie i przekazali sztandar szkoły w ręce młodszych kolegów. Następnie Dyrektor Szkoły p. Monika Rabenda, wychowawcy klas p. Ewa Pilarz i p. Beata Bastrzyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Przystajń  p. Zbigniew Kmieć wręczyli uczniom nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, wzorowe zachowanie, sukcesy sportowe oraz pracę na rzecz samorządu uczniowskiego i pracę  w wolontariacie.

Po rozdaniu  nagród ósmoklasiści zaprezentowali swoje niezwykłe umiejętności artystyczno – wokalne, recytując  wiersze, śpiewając  piosenki oraz grając na instrumentach muzycznych.

W programie znalazł się również występ uczniów  z klas VII, którzy pożegnali swoich  starszych kolegów i koleżanki oraz  wręczyli im drobne upominki.

Absolwentom życzymy szczęścia, radości  i osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów.

Pamiętajcie:  Każda piękna chwila ma swoją datę ważności … A czas zatrzymujemy dzięki wspomnieniom…

DOSTĘPNOŚĆ