Procedury – zajęcia, konsultacje

22 maja 2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni, informuje że od dnia 18 maja 2020 r. prowadzone są na terenie szkoły zajęcia rewalidacyjne.

Od dnia 25 maja br. organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III w świetlicy szkolnej w godzinach 7:00-16:00.

Od dnia 25 maja br. odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas ósmych, a od dnia 1 czerwca br. także dla uczniów klas 4 – 7.

Szkoła nie zapewnia dowozów/odwozów ani dożywiania.

Ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną wszystkie wymienione wyżej zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. zajęciach obliguje się do zapoznania z załączonymi procedurami

SZKOLNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ORGANIZACJI ZAJĘĆ I KONSULTACJI

SZKOLNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

Accessibility