Program „Poznaj Polskę”

25 października 2021

Szkoła Podstawowa w Przystajni pozyskała za pomocą Gminy Przystajń środki finansowe w ramach programu „Poznaj Polskę”

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Nasza szkoła otrzymała środki w wysokości 13 565zł. Resztę środków na wycieczki w wysokości 20% dofinansuje Gmina Przystajń.
2009zł dofinansowania otrzymała wycieczka do Tarnowskich Gór dla klas III.
11 556zł dofinansowania otrzymała wycieczka do Gniezna, Poznania i Biskupina dla klas V i VI.

Accessibility