Projekt „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”

17 września 2019

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Termin rekrutacji: 16-27 września 2019 r.

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu: 1 października 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin naboru można pobrać w sekretariacie szkoły, biurze projektu lub załącznikach poniżej.

Rodzaje zajęć dla uczniów klas I i III szkoły podstawowej:

  • zajęcia edukacyjne dydaktyczno – wyrównawcze ,,Polubić matematykę”
  • zajęcia edukacyjne rozwijające ,,Komputerowa matematyka”

Rodzaje zajęć dla uczniów klas IV i VI szkoły podstawowej:

  • zajęcia edukacyjne rozwijające ,,Bliżej natury”
  • zajęcia edukacyjne dydaktyczno – wyrównawcze ,,Matematyka wokół mnie”

Rodzaje zajęć dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej:

  • zajęcia edukacyjne rozwijające ,,Młody chemik”
  • zajęcia edukacyjne dydaktyczno – wyrównawcze ,,Polubić fizykę”
  • zajęcia edukacyjne rozwijające ,,Szacuję i obliczam”

Projekt skierowany jest wyłącznie do uczniów Szkoły Podstawowej im . Marii Konopnickiej w Przystajni

DOSTĘPNOŚĆ