Regulamin organizacji kształcenia na odległość w SP Przystajń

15 grudnia 2021

Poniżej prezentujemy Regulamin organizacji kształcenia na odległość w okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Accessibility