Kompetencje kluczowe

            Wszystko wokół nas idzie niebywale do przodu i ulega przekształceniom. Dotyczy to także zmian
w społeczeństwie i gospodarce. Zmiany są tak intensywne, że niezwykle trudno jest za nimi nadążyć. W dzisiejszych czasach podstawą rozwoju cywilizacji jest wiedza. Wiedza, którą nabywamy od najmłodszych lat i wykorzystujemy w codziennym życiu. Dzięki niej każda jednostka w społeczeństwie może zadbać o swój rozwój osobisty, zawodowy oraz o samorealizację. Gospodarka oparta na wiedzy wymusza na jej uczestnikach konieczność ciągłego uczenia się, rozwijania nabytych kompetencji a także zdobywania nowych. Wszystko to w przyszłości pomoże młodym ludziom w efektywnym przystosowaniu się do rynku pracy. Ponadto będzie to także rzutowało na zadowalające uczestnictwo w dorosłym życiu, tak zawodowym jak i osobistym i społecznym.

            Intensywność zmian niejako wymusza na młodych ludziach umiejętność zaadaptowania się do zmieniających warunków. Doskonałym sposobem dokonania tego jest stałe podnoszenie kompetencji kluczowych. Kompetencje kluczowe to składowe wiedzy, umiejętności i określonych postaw. Wyróżnia się osiem podstawowych kompetencji kluczowych. Tymi kompetencjami są:

1). porozumiewanie się w języku ojczystym

2). porozumiewanie się w językach obcych

3). kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne

4). kompetencje informatyczne

5). umiejętność uczenia się

6). kompetencje społeczne i obywatelskie

7). inicjatywność i przedsiębiorczość

8). świadomość i ekspresja kulturalna

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat kompetencji kluczowych.

Poniżej znajduje się odnośnik do strony gdzie zostały udostępnione informacje na ten temat:

https://www.ore.edu.pl/

 

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z artykułem na temat kompetencji kluczowych:

„Kompetencje kluczowe przygotowanie do życia.”

Accessibility