Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

27 sierpnia 2020

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni zapraszają wszystkich uczniów na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które odbędzie się 1 września 2020 r. (wtorek)

  • o godzinie 8:00 dla klas II-VIII,
  • o godzinie 10.00 dla klas pierwszych.

Ze względu na wyjątkową sytuację uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów w sali gimnastycznej jest niemożliwe.

W związku z tym uczniów klas pierwszych wraz z opiekunami zapraszamy do sali gimnastycznej w starszej części obiektu szkolnego, a później na spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych. Dzieciom może towarzyszyć tylko jeden opiekun.

Uczniowie spotkają się z wychowawcami w poszczególnych salach lekcyjnych:

Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się z zachowaniem dystansu  społecznego według zasad:

  1. uczniowie   klas   I   –   III   wejście   boczne   przy   szatniach   dla   klas I – III,
  2. uczniowie klas IV – VIII wejście w łączniku przy szatniach dla klas IV – VIII.

Wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk, posiadania maseczki oraz zachowania dystansu społecznego.

W dniu 01.09.2020 r. przywóz uczniów w godzinach od 7.00 – 8.00 wg harmonogramu. Odwóz uczniów rozpocznie się o godz. 9.00

Monika Rabenda, dyrektor szkoły

Accessibility