SKE w Muzeum Ziemi

21 października 2021

W dniach 11 i 13 października Szkolne Koło Ekologiczne zorganizowało wyjazd do Muzeum Ziemi na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. 

W warsztatach wzięły udział klasy 7 a, b, c, d wraz z opiekunami.

W ramach zajęć dydaktycznych odbyła się lekcja w ogródku meteorologicznym, prelekcja o dziejach Ziemi. Młodzież wzięła udział w ćwiczeniach dotyczących rozpoznawania skał i minerałów.

Kolejną atrakcją wyjazdu był film przyrodniczy w trójwymiarowym kinie IMAX.

Wyjazd dostarczył uczniom nie tylko nowej porcji wiedzy, ale także służył  integracji klas siódmych.

Accessibility