Sprzątanie Świata 2020r.

24 września 2020

W dniach 18,19 września uczniowie naszej szkoły zaopatrzeni w worki na śmieci i jednorazowe rękawice  wzięli udział w Akcji „Sprzątanie Świata”. Każda klasa miała wyznaczony teren, który posprzątała. Po zakończeniu akcji, uczniowie złożyli worki w wyznaczonym miejscu i udali się do klas.

Celem akcji „Sprzątanie Świata” jest rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów  i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja ta miała również na celu przekazanie uczniom jak ważna jest segregacja odpadów w codziennym życiu.

Czynny udział młodzieży w takich akcjach zwraca uwagę na to, że należy segregować odpady i dbać o swoje środowisko


Accessibility