„Świat oczami młodych” – wyniki

17 czerwca 2020

W dniu 7 kwietnia 2020 r. nasza szkoła przystąpiła do IV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Świat oczami młodych” na projekt znaczka pocztowego pt.: „ Wolontariat ”.
Celem konkursu było stworzenie projektu znaczka pocztowego, który przybliżyłby młodzieży zagadnienia dotyczące wolontariatu. Patronat nad konkursem objął MEN, Minister , Minister Infrastruktury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW. Ponieważ epidemia COVID-!9 zmusiła nas do pracy zdalnej również konkurs przeprowadzony został zdalnie. Informacje o konkursie oraz regulamin zamieszczony na stronie szkoły. Aby przybliżyć dzieciom cele i koncepcje wolontariatu wszyscy wychowawcy
drogą elektroniczną otrzymali scenariusz i materiały dotyczące wolontariatu do przeprowadzenia zajęć w ramach godzin wychowawczych.
Pomimo ograniczeń spowodowanych zamknięciem placówki konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem (może dlatego, że w szkole działa Szkolny Klub Wolontariusza i idea wolontariatu nie jest dzieciom obca ). Łącznie wpłynęło 14 prac.

Accessibility